8 april

Dag lieve kinderen van het 2de leerjaar!

Gaan jullie vandaag weer heel even oefenen?

 

Spelling: oefenen op woorden met -nk, -ng,- -ngt, -nkt (p.5)

Taal: schrijf de woorden in het meervoud (p. 33)

Rekenen: optellen en aftrekken tot 20 (p17)

Groetjes van jullie juf!

© 2020 Internationale Evangelische School Antwerpen 'De Zonnebloem' (lid van IPCO)

Este site foi desenvolvido com o construtor de sites
.com
. Crie seu site hoje.
Comece já