Informatie

BROCHURE

INFOBROCHURE

Weldra volgt hier de Infobrochure met praktische informatie over de school.

Tot dan kan u met al uw vragen terecht bij de directeur of het secretariaat!

REGLEMENT

VISIE, MISSIE EN REGELS

Het volledige schoolreglement, versie opgemaakt juni 2019.

OP TIJD OP SCHOOL

AFSPRAKEN ROND TE LAAT KOMEN

Welke afspraken hanteren we voor laatkomers? Dat ontdek je in deze brief.

© 2020 Internationale Evangelische School Antwerpen 'De Zonnebloem' (lid van IPCO)

Este site foi desenvolvido com o construtor de sites
.com
. Crie seu site hoje.
Comece já